Hava oksijen ve nitrojenden oluşur. Oksijen molekülleri nitrojen meloküllerine oranla daha küçüktür ve lastiğe daha hızlı nüfüz eder . Nitrojen ile doldurulan lastik,normal hava ile doldurulana göre 3 kat daha yavaş basınç kaybeder,sonuç olarak lastiklere bu sıklıkta hava basma ihtiyacı doğmaz ve lastik doğru basınç değerini daha uzun süre muhafaza eder.

Havadaki oksijen lastiği oluşturan maddeleri ( örn:kord bezi,topuk telleri ) oksidize etmeye eğilimlidir. Nitrojen gibi kuru ve hareketsiz bir gaz ile lastikleri doldurmak bu problemleri azaltığı gibi basınç kaybını minimize eder,lastiğin ömrünü uzatır ve sürüş güvenliğini arttırır.

NİTROJENİN AVANTAJLARI

İnsanların yaşamasını ve nefes almasını sağlayan havadaki % 21 oranındaki oksijen ,lastikler için ciddi problemler oluşturmaktadır çünkü lastiğin hammaddesi olan kauçuğa zarar vermektedir. Gerçek şu ki, lastiğin içerisindeki oksijen, lastiğin yaşlanmasını hızlandırmaktadır. Bir diğer problem ise; en iyi tanklardan bile sızabilen oksijenin kauçuğun arasından sızmasının havada %78 oranında bulunan nitrojene oranla daha kolay olmasıdır. Daha az basınç kaybetmesi ve kauçuğu oksidize etmemesi nitrojeni havaya karşı daha kullanışlı ve güvenilir hale getirmektedir.Örneklerle kanıtlanmıştır ki; lastik içerisinde basınca maruz kalan oksijen, lastiğin topuk tellerinde ( jantla birleşmesi noktası) paslanmaya neden olmaktadır . buna ek olarak oksijen ,lastiğin iç yanağınıa ve koruyucu kaplamasına ( sızdırmaz tabakası ) zarar vererek darbe gören lastiğin daha kolay balon yapmasına sebep olmaktadır. Lastiğin içerisindeki oksijeni boşaltarak nitrojen doldurmak içerideki nem oranını düşürerek lastiğin ömrünü uzatır

Otobüs ve kamyon gibi ağır tonajlı uzun yol vasıtalarında , Formula 1 yarışlarında ve hız rekoru denemeleri gibi olağan dışı olaylarda oksijene tercih edilmesi,nitrojenin faydalarına iyi birer örnektir.

LASTİK NEDİR?

Lastik, belli bir süre içinde, belli bir sıcaklık ve basınç altında pişirilmiş kauçuk hava yastığıdır. Genellikle içinde taşıdığı hava ile yere sürtünerek motorlu yada motorsuz kara nakil aracının ilk hareketini başlatır, hızlandırır ve durmasını sağlar. Kullanım yerlerine göre çeşitli ebat, tip ve yapıda üretilir. Tekerleğin Sümerler tarafından icadından bugüne dek 5000 yıldan fazla zaman geçmiştir. Bugün kullandığımız "lastik tekerleğin" hammaddesi olan kauçuk 19.yy sonundan itibaren kullanılmaya başlanılmıştır. Kullanımı ve geliştirilmesi 20.yy'da en üst düzeyine ulaşmıştır ve devamlı olarak gelişmektedir.

SIRT : Lastiğin yer ile temas eden bölgesi.
OMUZ : Sırt ile yanağın birleştiği ve kalın kauçuktan yapılmış bölgesi.
YANAK : Lastiğin topuk ve omuz bölgesi arasında kalan, lastiğe esneklik sağlayan ve üzerinde markalama ve tanıtıcı bilgiler bulunan bölgesidir.
TOPUK : Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesidir.
Hava Basıncı
Uygun olmayan hava basıncı ileride tamiri mümkün olmayacak hasarların yanısıra, lastiğin düzensiz ve erken aşınmasına sebep olur. Hava basıncı lastik soğukken ölçülmeli ve mutlaka araç üreticilerinin belirlediği hava basıncı değerlerine uyulmalıdır


Rot Ayarı
Aracınızın mekanik ve süspansiyon sistemlerindeki aksaklıklar nedeni ile direksiyon ve araç yönü aynı olmayabilir. Ön düzen bozukluğu sadece lastiklerinizde ekonomik kayba neden olmakla kalmaz aynı zamanda aracınızın süspansiyon ve döner aksamına da zarar vererek zaman içerisinde yüksek mekanik tamir ve bakım masraflarına yol açar.


Balans Ayarı
Jant ve lastiğinizin uygun olarak eşlenmemesi hızlı sürüş esnasında zıplama, vuruntu, salgı, yalpa gibi konforsuzluklar hissetmenize neden olacaktır.


Rotasyon (Yer Değiştirme)
Lastiklerinizin, araçta takılı oldukları her değişik pozisyonda değişik aşınma hareketlerine maruz kaldıklarıdan, periyodik olarak yerlerinin değiştirilmesi ömürlerini artıracaktır.


Diş Derinliği
Sırt bölgesi lastiğinizin yola basan kısmıdır. Lastik eskidikçe çekiş azalır. Zamanla lastiğiniz üzerindeki desen aşınarak kullanılmaz seviyeye gelir. Diş derinliği 1.6mm'nin altına inmiş lastikleri kullanmak, can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli oldugu gibi, bir çok ülkede kanunen de yasaktır.


Yük Miktarı ve Yükleme Biçimi
Araç üreticisinin belirlediği, araç taşıma kapasitesi (istiap hatti) üzerinde yüklemeler; lastiğin çabuk ısınmasına ; yanak,omuz ve topuk bölgelerinde arıza vermesine ve hızlı aşınmasına sebep olur.Dengesiz yüklemeler de lastik ömrü üzerinde olumsuz etki yapar.


Fren Ayarı
Fren sistemlerinizi araç üreticisinin tavsiye ettiği aralıklarla kontrol ettiriniz. Ayarsız frenler,lastiklerde düzensiz ve hızlı aşınmalarına neden olur. Ani ve sert frenlemelerde kuvvet dağılımı lastiğe göre farklı olacağından, blok tipi aşınma olması ihtimali artar.


Araç Kullanım Şartlarına Uygun Lastik Seçimi
Araç el kitabında belirtilen ebat ve kat muadilindeki lastikler kullanılmalıdır.


Araç Hızı
Araç kullanım hızı arttıkça lastiğin sıcaklığını yükselmesi sebebiyle sırt kauçuğu normale göre daha çok aşınma gösterir.


Lastik Eşlemeleri
Aracın tüm lastiklerinin aynı ebat ve yapıda olması gerekir. Aynı aks üzerinde farklı yapı, desen ve aşınmada lastik takılması halinde araç performansı olumsuz etkilendiği gibi lastik düzensiz ve hızlı aşınır.


Yol ve İklim Şartları
Düzgün olmayan yol yüzeylerinde ve sıcak yaz aylarında lastik normale göre daha çok aşınma gösterir.


Lastik Performansı ve Ömürleri
Bu faktörlere ilave olarak araç kullanıcısının sürüş ve fren kullanım alışkanlıkları ile aracın bakım seviyesi gibi diğer faktörlere de bağlı olarak değişiklikler gösterebilir.

Bozuk satıhlarda yüksek hız yapmayın
Uzun yola çıkarken ve araç yüklüyken hava basıncını 2 PSI artırın.
Stepne lastiğinizin basıncını da düzenli olarak kontrol edin.
Kışın diş derinliğinin 3 mm'den az olması çekişi olumsuz etkiler.
Aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız, aracınızı takoza alın.
Lastiğinizi parlatmak için petrol ürünleri içeren deterjan veya cilalar kullanmayın.
Aynı aks üzerindeki lastiklerdeki farklı hava basınçları, aracın düşük hava basınçlı lastik tarafına doğru çekmesine neden olur.
Lastiğinizi kaldırım kenarlarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının.
Diş derinliği 1.6 mm ye düşen lastikleri mutlaka değiştirin.
Karlı ve buzlu yollarda lastiğinizin hava basıncını kesinlikle düşürmeyin.
Kullanmadığınız lastikleri şişirilmiş olarak depolamayın.
Subap kapaklarını kapalı tutun.
Su ve fırça kullanılarak yapılacak temizlik lastikteki kimyasalların koruyucu bir film tabakası oluşturmasına yardımcı olur.
YENİ LASTİK GARANTİSİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve 1 yıldır.

2. Firmamızca satılan her dış ve iç lastik üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı firmamız garantisi altındadır.

3. Lastiğin, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla bir aydır. Bu süre, arızalı lastiğin üretici firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar.

4. Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda ve tamirinin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ; - Teslim tarihinden itibaren, garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde maldan faydalanmamanın süreklilik kazanması, - Tamir için geçen azami sürenin aşılması, - Arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının firmamız tarafından düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan konularda ve özellikle aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan resmi kuruluşlarca tespit edilen en düşük diş derinliğine kadar aşınması ile lastik kullanım ömrünü tamamlamış olacağından garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

7. Lastik sahibi, Goodyear yetkili satıcısı ile anlaşmazlık olması halinde, durumu en kısa sürede şirketimize yazı ile veya telefonla bildirmelidir.

8. Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Bu garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ile bu kanun'a dayanılarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayılı tebliğ uyarınca T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Belge Tarih : 06.08.1996 No : 1523

GARANTİ PROSEDÜRÜ NASIL UYGULANIR

1. Arıza şikayeti söz konusu olan lastik, garanti belgesi ile birlikte ve garanti süresi içinde Goodyear yetkili satıcısına getirilir.

2. Yetkili satıcı tarafından "Lastik inceleme ve Değerlendirme Talep Formu" düzenlenir ve lastik incelenmek üzere teslim alınır.

3. Söz konusu lastik Şirketimizin Teknik Uzmanlarınca incelenir.

4. Üretim hatası tespit edilen lastik için garanti şartları yerine getirilir ve lastik Goodyear'ın mülkiyetine geçer. Garanti kapsamının dışında kalan lastikler yetkili satıcı kanalı ile müşteriye iade edilir.

5. İnceleme sonucu, Şirketimizin resmi kağıdı ile lastik sahibine ve yetkili satıcıya yazılı olarak bildirilir.


GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR

1. Çukur, kasis, kaldırım, düşük banket gibi uygun olmayan yol koşullarından kaynaklanan hasarlar,

2. Cam, çivi, taş, metal ve benzeri cisimler nedeniyle oluşan hasarlar,

3. Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan aşınma ve/veya çarpmalar sonucunda meydana gelen hasarlar,

4. İç lastik takılarak kullanılması gereken dış lastiklerin iç lastiksiz kullanılmaları sonucu ortaya çıkan hasarlar,

5. Kullanılan dış lastik, iç lastik ve kolonun farklı markalar olması halinde, Goodyear markası taşımayan iç lastik ve/veya kolonun imalat hatasından kaynaklanan dış lastik hasarları,

6. Araç üreticisi tarafından belirlenen lastik ebat/tipi dışında lastik kullanımından doğan hasarlar,

7. Kaplanmış ve/veya tamir edilmiş lastikler,

8. Araca; istiap haddi üzerinde aşırı ve dengesiz yükleme yapılması ve lastiğin hız limitinin üzerinde kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar,

9. Tespit edilmiş standartlara uymayan hava basıncı ile kullanılan lastiklerde meydana gelen hasarlar,

10. Araçların ön düzen, süspansiyon ve fren sistemlerinin arızalı ve ayarsız olması sonucunda meydana gelen hasarlar,

11. Hatalı, hasarlı ve lastik ebadına uygun olmayan, yanlış jant kullanılmasından meydana gelen hasarlar,

12. Lastiğin janta takılması/sökülmesi sırasında meydana gelen hasarlar,

13. Lastiklerin tüketiciler tarafından depolanması sırasında uygun koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle dış etkilerden kaynaklanan hasarlar,

14. Lastiklerin Tanıtma ve Kullanma kılavuzuna uygun olmayan koşullarda kullanılması sonucunda ortaya çıkan hasarlar.